Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Hitne reforme fiskalnog i parafiskalnog sistema i povećanje produktivnosti za brži rast FBiH i BiH

Hitne reforme fiskalnog i parafiskalnog sistema i povećanje produktivnosti za brži rast FBiH i BiH
Hitno donošenje novih fiskalnih zakona i smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta, u cilju smanjenja cijene rada i rasterećenja poslovanja kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine, će omogućiti rast privrede, dijelom zaustaviti odlazak kvalificirane radne snage iz Bosne i Hercegovine i poboljšati uslove života svih građana. Ovo je istaknuto na XXI Skupštini Udruženja poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine kojoj su prisustvovali predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti BiH, FBiH i kantona, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i sindikata.

"UPFBiH će dati puni doprinos provođenju reformi na europskom putu Bosne i Hercegovine i sa predstavnicima nadležnih institucija će raditi na kreiranju strateškog i zakonskog okvira u segmentu fiskalnih i parafiskalnih propisa, tržišta radne snage i drugim pitanjima s ciljem poboljšanja poslovnog ambijenta i stvaranja uvjeta za bolji život građana", kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović.

Prof. dr. Faruk Hadžić u svome izlaganju tokom tematskog dijela Skupštine UPFBiH naglasio je da su reforme fiskalnog i parafiskalnog sistema nužnost, ukoliko želimo razvijati privredu i društvo u cjelini.

"Reforma fiskalnog i parafiskalnog sistema FBiH dugoročno neće ugroziti funkcioniranje budžetskih fondova kao što su Fond PIO/MIO i fondovi zdravstvenog osiguranja u FBiH", naglasio je prof. dr. Hadžić.

Pored neophodnih reformi kada su u pitanju porezi i doprinosi na plaće te parafiskalni nameti za snažniji razvoj privrede neophodno je povećati produktivnost.

"Upravo je povećanje produktivnosti privrede neminovno kao jedan o ključnih izvora rasta", kazao je prof.dr. Vjekoslav Domljan.

U okviru radnog djela, delegati Skupštine UPFBiH jednoglasno su usvojili izvještaj o radu UPFBiH, kao i finansijski izvještaj za prošlu godinu koji je preznetirao direktor UPFBiH Mario Nenadić. Delegati su, također, razmatrali i usvojili plan rada i finansijski plan za tekuću 2024. godinu.

Delegati Skupštine i gosti, naglasili su važnost unaprjeđenja trilateralnog dijaloga – vlasti, poslodavaca i sindikata s ciljem jačanja sistema i poslovnog okruženja u FBiH, a posebno uprovođenju fiskalnih reformi, izmjena zakona o doprinosima, dohotka, dobiti, minimalnoj plaći, ali propisa iz oblasti zdravstvenog osiguranja, posredovanja u zapošljavanju, trgovini, zaštiti na radu i ostalo.

Svi sudionici su saglasni da je neophodno jačati reprezentativno udruženje poslodavaca, te su pružili veliku podršku u daljnjem radu Udruženja i najavili zajednički rad na unaprjeđenju poslovnog ambijenta u FBiH.