Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Grupacija poslodavaca USK pri UPFBiH uputila Vladi USK inicijativu za hitno donošenje novog Pravilnika čija bi primjena omogućila organiziranje učeničkih zadruga

Grupacija poslodavaca USK pri UPFBiH uputila Vladi USK inicijativu za hitno donošenje novog Pravilnika čija bi primjena omogućila organiziranje učeničkih zadruga
Predstavnik Grupacije poslodavaca USK pri Udruženju poslodavaca FBiH Edin Ibrahipašić održao je 06. novembra 2019. godine sastanak sa predstavnicima kompanija HIK-SM d.o.o., Delta plus d.o.o. i ECK do.o. Ejubom Topićem, Dijanom Nalić i Hikmetom Kurbegovićem u vezi Inicijative za rješavanje problema u vezi sa formiranjem učeničkih zadruga na području Unsko-sanskog kantona. Sastanku je prisustvovao i ministar privrede USK Nijaz Kadirić.

Zbog nedostatka propisa i detaljnih odredbi o formiranju učeničkih zadruga, na području USK se učeničke zadruge ne organiziraju, a to predstavlja veliki problem za ovaj kanton. Učeničke zadruge su odlična prilika za sticanje radnih navika i izgrađivanja odgovornog odnosa prema radu, a što je značajno ne samo za učenike, već i za poslodavce, jer će po završetku obrazovanja učenici imati pored teorijskog i praktična znanja. Učenici kroz zadrugu imaju priliku da nauče i da steknu materijalnu dobit.

Grupacija poslodavaca USK pri UPFBiH je uputila Vladi USK inicijativu za hitno donošenje novog Pravilnika čija bi primjena omogućila organiziranje učeničkih zadruga na području Unsko-sanskog kantona.

Također, Ibrahimpašić je upozano prisutne u aktuelnim i budućim aktivnostima Grupacije kao i o formiranju koordinacinih tijela za parafiskalne namete na nivou Grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona koja će raditi na analizi, racionalizaciji, smanjenju ili ukidanju pojedinih nameta.

Ministar privrede USK Nijaz Kadrić iskazao je svoju otvorenu podršku aktivnostima Grupacije i poboljšanju poslovnog ambijenta.

Nakon sastanka predstavnici Grupacije posjetili su kompaniju HIK-SM d.o.o.