Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Gračanica - Javna rasprava o Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit

Na inicijativu velikog broja privrednih društava sa područja FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna komora FBiH, FIPA, Vijeće stranih investitora i Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK), organizira se Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit, koja će se održati 24. oktobra 2017. godina (utorak) u multimedijaloj sali Općine Gračanica (Mula Mustafe Bašeskije 1) u Gračanici, sa početkom od 10:30 časova.