Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Godišnji sastanak Inicijative za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i Ukrajini


  Utorak, Novembar 22. 2022

  08:30 h


Inicijativa za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini poziva sve zainteresovane da se pridruže godišnjem sastanku Inicijative koji će se održati u Bruxellesu (Briselu) 22. i 23. novembra 2022. Za sve koji žele prisustvovati sastanku bit će obezbijeđeni i prevodioci, ali i live streaming za one koji neće biti fizički prisutni na sastanku.

U vrijeme kada energetska sigurnost i klimatske promjene igraju odlučujuću ulogu u politici, ključno je da energetska tranzicija ne izostavi nikoga u ovome procesu. Stoga će godišnji sastanak Inicijative okupiti predstavnike javnih tijela, međunarodnih organizacija, energetskih sektora i civilnog društva na otvorenom dijalogu. Svim zainteresovanim stranama će se omogućiti i forum za izravnu razmjenu o trenutnom stanju, izazovima i mogućnostima za pravednu tranziciju u Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Ukrajini.

Događaj će pokriti teme među kojima su i:
  • veze između pravedne tranzicije i energetske krize;
  • uspješne prakse uključivanja svih zainteresovanih strana;
  • mogućnosti finansiranja pravednih trenzicija;
  • razvoj ljudskog kapitala u regijama s ugljem;
  • dobre prakse prenamjene zemljišta i imovine, te sanacije okoliša.

Radna agenda

Link za registraciju

Informacije o mogućnostima naknade troškova putovanja za učesnike možete pronaći u obrascu za prijavu.

Rok za prijavu:
  • 11. novembar, 12:00 h, za fizičko učešće na događaju;
  • 18. novembar, 18:00 h, za online učešće na događaju

Za više informacija o događaju obratite se na: eventsWBUA@coalregions.eu

O Inicijativi za regije uglja u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini

Inicijativa za regije s ugljem u tranziciji na Zapadnom Balkanu i u Ukrajini stvorena je s ciljem pomoći zemljama i regijama koje koriste ugalj u tranziciji prema klimatski neutralnoj ekonomiji, istovremeno osiguravajući pravednost te tranzicije.

Inicijativu predvodi Evropska komisija, u saradnji sa šest međunarodnih partnera:  Svjetskom bankom, Sekretarijatom Energetske zajednice, Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Evropskom investicionom bankom (EIB), poljskim Nacionalnim fondom za zaštitu životne sredine i upravljanje vodama (NFOSiGW), i Evropskim koledžom iz Natolina. Inicijativa je osmišljena s namjerom da uspostavi i održava dijalog širom regija i zainteresovanih strana, razmjenom znanja, jačanjem kapaciteta i stručnim razmjenama unutar regija uglja na Zapadnom Balkanu, Ukrajini i EU.


Arhiva