Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Forum na temu Boljim nadzorom do efikasnijih javnih preduzeća: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar


  Četvrtak, Septembar 15. 2022

  11:00 h


Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Vas na tematski Forum na temu Boljim nadzorom do efikasnijih javnih preduzeća: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar koji će se održati u četvrtak, 15.09.2022. godine u hotelu „Mostar" u Mostaru sa početkom u 11:00 sati.

Centri civilnih inicijativa su pokrenuli organizaciju niza Foruma na temu Boljim nadzorom do efikasnijih javnih preduzeća, tematski za javna preduzeća na različitim nivoima u BiH.

S obzirom na to da su autoputevi u Federaciji BiH tema koja je veoma značajna za sve građane i građanke ovog entiteta, ali uzimajući u obzir i činjenicu da bi oni bili zainteresovani čuti iz prve ruke sve moguće promjene, trenutno stanje i buduće planove, cilj Foruma je okupiti predstavnike/ce relevantnih institucija i otvoriti diskusiju na teme poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kako bi se omogućio neposredan uvid u poslovanje Federalnog ministarstva prometa i komunikacija kao i JP Autoceste Federacije BiH. Dodatno, cilj je vidjeti koji su to najveći izazovi sa kojima se suočava ovo javno preduzeće u svom poslovanju, te koje aktivnosti se planiraju raditi u narednom periodu kako bi građanima i građankama bile pružene najbolje usluge.

Učesnici na Forumu će imati priliku učestvovati u diskusiji i postavljati pitanja panelistima kako bi se otvorila efikasna diskusija na ovu temu. Forum će biti organizovan uz poštivanje svih epidemioloških mjera.

Više o Forumu možete saznati u dnevnom redu.

Ljubazno Vas molimo da svoje učešće potvrdite na broj telefona 035/366-393 ili na e-mail adresu mahir.dj@ccibh.org najkasnije do 13.09.2022. godine. Kontakt osoba je Mahir Đapo.

Arhiva