Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV ZE-DO: Usvojena Strategija omladinske politike

ESV ZE-DO: Usvojena Strategija omladinske politike

Na devetoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća Zeničko-dobojskog kantona održanoj 31. maja 2018. godine, razmatrana je Strategija omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2018.-2022. godina.

Socijalni partneri su jednoglasno usvojili Strategiju, sa naglaskom na važnost ovakvog strateškog dokumenta kroz koji je napravljen presjek trenutnog stanja u svim segmentima života mladih i koji je  definisao ciljeve, utvrdio mjere i predvidio monitoring realizacije mjera s ciljem stvaranja povoljnijeg ambijenta za život mladih na području Zeničko-dobojskog kantona.

Ovim dokumentom Vlada ZDK, svi socijalni partneri, u jedan od glavnih prioriteta svog djelovanja stavljaju brigu o mladima.

Strategija kroz prijedlog mjera u oblastima obrazovanja i nauke, rada i zapošljavanja, zdravstvene zaštite, kulture i sporta, aktivnog učešća  mladih u društvu i izgradnji civilnog društva, definira ciljeve za njihovu realizaciju.

Nizom mjera koje je Vlada Zeničko – dobojskog kantona već poduzela, jasno je pokazano opredjeljenje da se strateškim pristupom značajno utiče na kreiranje što boljeg ambijenta u smislu podrške rješavanju životnih izazova mladih. Usvajanjem Strategije omladinske politike na području Zeničko-dobojskog kantona, u sljedeće četiri godine, Vlada će učinit sve da mladi dobiju šansu i preuzmu odgovornost za vlastiti prosperitet i razvoj države.

S tim u vezi, Vlada  Zeničko-dobojskog kantona je već donijela Zakono o oslobađanju mladih  poreza na promet nekretnina i Odluku o novoj kreditnoj liniji za stambeno zbrinjavanje mladih sa područja Zeničko-dobojskog kantona, čime potvrđuje svoje opredjeljenje za stvaranje povoljnih uvjeta  za mlade u Zeničko-dobojskom kantonu.