Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

ESV KS: Nezaposleni ne mogu biti na birou do kraja života i odbijati poslove

ESV KS: Nezaposleni ne mogu biti na birou do kraja života i odbijati poslove

Ekonomsko-socijalno vijeće za područje Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 30. januara 2018. godine razmatralo je radnu verziju Nacrta zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u KS, na koju su primjedbe dostavili i sindikati i poslodavci.

Predsjedavajuća ESV-a i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amela Dautbegović rekla je da bi novim zakonom trebalo biti osigurano da ljudi ne mogu biti na evidencijama nezaposlenih do kraja života i odbijati poslove, a istovremeno raditi nacrno.

Naglasile je da će o pomenutom nacrtu biti održana i tematska sjednica nakon čega će biti upućen u vladu i skupštinu, što očekuje da se desi uskoro.

Predstavnik Udruženja poslodavaca KS Safudin Čengić istakao je da su pripremili određene sugestije na nacrt zakona od kojih je najvažnija da Služba za zapošljavanje bude posrednik u zapošljavanju između nezaposlenih i poslodavaca, a ne socijalna služba.

Dodao je da bi evidencijama nezaposlenih trebali biti samo oni koji aktivno traže posao i spremni su na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju kako bi došli do posla.

Predsjednik Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata KS Franjo Rener naveo je da u takav zakon treba uključiti sva pravila iz konvencija o pravima radnika koje je BiH ratifikovala budući da su te konvencije iznad domaćeg zakonodavstva.

Dautbegović je potcrtala da je cilj donošenja zakona o udžbenicima u KS to da udžbenici budu jedinstveni za sve škole i da važe bar četiri godine.

Također, na ESV-u se raspravljalo i o Izjašnjenju Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture KS od 26. decembra 2017. na inicijativu Udruženja poslodavaca KS za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i o Informaciji o kolektivnim ugovorima evidentiranim u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.