Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Edukacija „Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem“

Edukacija „Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem“
Udruženje poslodavaca FBiH u saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH organizuje besplatnu edukaciju na temu „Uputstvo o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem". Planirano je održavanje edukacije u četiri grada Federacije BiH i to u  Bihaću, Tuzli, Širokom Brijegu i Zenici.

Prva edukacija održat će se 18. februara 2020.godine u prostorijama kompanije Feal (ul. Trnska cesta br.146) u Širokom Brijegu sa početkom u 11:00 časova.

Edukaciju će voditi dr.sc. Jozo Piljić, Uprava za indirektno oporezivanje u BiH Banja Luka (RC Tuzla Šef grupe za podršku).

Cilj besplatne edukacije poslodavaca je da se u praksi obezbijedi pravilna primjena Uputstva o dostavljanju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, te poslodavcima daju pojašnjenja primjene pojedinih odredaba navedenog Upustva.

Na edukaciji će se raspravljati o sljedećim temama:
a)    Elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija
b)    Prilagođavanje postojećih sistema za elektronsko dostavljanje podataka
c)    Lica ovlaštena za dostavljanje elektronskih evidencija
d)    Rok, način i format dostavljanja elektronske evidencije
e)    Šta je i kako se pravi CSV format
f)    Početak obavezne dostave elektronske evidencije