Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Edin Ibrahimpašić: Podrška “INICIJATIVI 20 + 5 + 6” može spriječiti odlazak radno sposobnih

Edin Ibrahimpašić: Podrška “INICIJATIVI 20 + 5 + 6” može spriječiti odlazak radno sposobnih
U proizvodnji piva, prema riječima direktora Bihaćke pivovare i člana delegacije poslodavaca u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH Edina Ibrahimpašića, sažimaju se sve poteškoće na koje poslodavci nailaze u našem poslovnom ambijentu.

Ibrahimpašić je istaknuo da bi usvajanjem zakonskih rješenja iz "Inicijative 20+5+6” koja predstavljaju tek minimum onoga što treba učiniti kako bi se unaprijedilo poslovni ambijent, bili stvoreni uvjeti za povećanje neto plaća radnicima i sprječavanje problema masovnog odlaska radno sposobnog stanovništva.

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Večernji list BiH, a pod pokroviteljstvom Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, organiziranju konferenciju "Inicijativa 20+5+6 - stanje i perspektive razvoja privrede” koja će 4. septembra 2019. godine biti održana u Mostaru.

"Inicijativa 20+5+6” predstavlja set prijedloga novih zakona, izmjena i dopuna postojećih zakona te izmjena i dopuna podzakonskih akata, u cilju rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta.

Večernji list: Bili ste uključeni u izradu prijedloga zakonskih i podzakonskih rješenja koja su u konačnici pretočena u "Inicijativu 20+5+6”. Što za vas predstavlja ova inicijativa i što ona znači za poslovnu zajednicu u FBiH?

Ova inicijativa jest minimum onog što treba učiniti kroz izmjene zakonske regulative za poboljšanje poslovnog ambijenta te povećanje konkurentnosti naših poduzeća.

Večernji list: Opća je ocjena kako bi usvajanjem predloženih zakonskih rješenja iz "Inicijative 20+5+6” korist i napredak osjetili svi. A što bi za vas, kao poslodavca, značilo i kako bi se na poslovanje vaše kompanije odrazilo to da izvršna i zakonodavna vlast u FBiH prihvate predložena zakonska rješenja u okviru "Inicijative 20+5+6”?

Naravno da bi se odrazilo pozitivno. Prije svega, stvorili bi se uvjeti da se radnicima mogu povećati neto primanja, gdje bi se kroz smanjenje poreza i doprinosa omogućilo da se bez povećanja bruto iznosa povećaju neto plaće radnika.

S obzirom na to da je ovo jedan od trenutačno gorućih problema poduzeća, koji se očituje kroz masovni odlazak radno sposobnog stanovništva, na taj način barem bi se učinio iskorak u tome da radnici dobiju više novca "na ruke”, a koji će ponovno kroz povećanje potrošnje dio toga vratiti kroz plaćanje PDV-a.

Večernji list: Godinama domaći i međunarodni dužnosnici upozoravaju na loš poslovni ambijent u FBiH. Kakva je vaša ocjena trenutačnog poslovnog ambijenta i koji su to gorući problemi koji opterećuju i negativno utječu na poslovanje kompanija? Što je najveći problem konkretno za vašu kompaniju?

Mišljenja sam da se kroz poteškoće poslovanja domaćih proizvođača u oblasti u kojoj posluje i moje poduzeće, a to je proizvodnja piva, najeklatantnije objašnjavaju sve moguće poteškoće na koje poslodavci nailaze, zapravo koje su postale stvarni ambijent u kojem radimo. Nije moguće to u nekoliko riječi objasniti, a uskoro će izaći i publikacija s ovom temom gdje će biti iznesene sve činjenice. Dovoljno je reći da kod ukupnih proizvodnih kapaciteta koje imaju naše četiri pivovare i s kojima mogu podmiriti svu potražnju za pivom u Bosni i Hercegovini, ali i izvoz, njihova zaposlenost je oko 30 posto jer uvozno pivo čini oko 65 posto ukupno konzumiranog piva u BiH.
Večernji list: Koliko ste kao poslodavac do sada bili u prilici utjecati na donošenje zakonskih rješenja koja se odnose na poslovni ambijent? Jesu li inicijative poput ove koju je predložilo Udruženje poslodavaca FBiH ("Inicijativa 20+5+6”) učinkovit način uključivanja poslodavaca u kreiranje poslovnog ambijenta?

Kao član Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, uime poslodavaca Federacije BiH u prilici sam sudjelovati u pokušajima za poboljšanje poslovnog ambijenta kroz različite inicijative, a prije svega kroz inicijative donošenja novih, ali i izmjene postojećih zakonskih rješenja, kakva je i ova.

Večernji list: Zakonodavna vlast u FBiH pozitivno se izjasnila o "Inicijativi 20+5+6”, čekamo izjašnjenje Vlade FBiH odnosno izvršne vlasti. Ako bi predložena zakonska rješenja u okviru "Inicijative 20 + 5 + 6” bila usvojena, koliko bi iznosile uštede za vašu kompaniju? U koje svrhe biste utrošili sredstva ostvarena tim uštedama?

Uštede bi bile definitivno značajne, a, kako sam već naveo, najveći dio bi se slio u džepove mojih radnika, koji to i zaslužuju.

Intervju iz Večernjeg lista preuzmite OVDJE.