Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Druženje predstavnika UPFBiH sa predstavnicima bh. medija

Druženje predstavnika UPFBiH sa predstavnicima bh. medija

Udruženje poslodavaca FBiH je 26. januara 2018. godine organizovalo druženje sa urednicima bh. medija.

Tom prilikom, direktor Udruženja Mladen Pandurević je istakao da makroekonomski pokazatelji imaju pozitivan trend, ali da su oni rezultat rada samih poslodavaca i ozdravljenja nama partnerskih privreda.

- Porast BDP-a je prvenstveno posljedica povećanog izvoza, a potreba za našim proizvodima je veća jer je došlo do oporavka zemalja naših partnera - kazao je Pandurević.

On je istakao da je cilj Udruženja argumentovano odbraniti zahtjeve koji bi unaprijedili poslovanje.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH kazao je da su poslodavci svjesni da je izborna godina te da će sve teže i teže biti popravljati poslovni ambijent.

- U stalnom smo kontaktu sa Vladom i Sndikatom da ih ubijedimo da bi se moglo donijeti desetak zakona do kraja mandata koji nisu preteški kao onaj o PIO-u. Zakon o doprinosima i zakon o dohotku su u proceduri i imaju veliki značaj, ali još se ne zna da li će oni biti usvojeni u ovom mandatu.

Udruženje smatra da predložena rješenja nisu u skladu sa Reformskom agendom i da će njima doći do opterećenja privrednika, te je Udruženje uputilo amandmane na ove nacrte.

Smailbegović je najavio da Udruženje intenzivno radi na zakonima koje će Vladi i Parlamentu FBiH ponuditi na usvajanje i da će i dalje insistirati na ukidanju parafiskalnih nameta koji su bez osnove propisani zakonom, a čija je racionalizacija i redukcija rješenje za poboljšanje poslovnog ambijenta u BiH. Poslodavcima je cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta, razvoj i zapošljavanje, suzbijanje sive ekonomije, ali i smanjenje javne potrošnje.