Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Drugi sastanak fokus grupe za izradu zakona u okviru projekta "Poslovanje bez korupcije"

Drugi sastanak fokus grupe za izradu zakona u okviru projekta
U okviru projetka „Poslovanje bez korupcije" kojeg implementira UPFBiH intenzivno se radi na izmjeni postojeće zakonske regulative koja ostavlja prostor za koruptivne radnje nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti.

Drugi sastanak Fokus grupe za izradu Zakona o jedinstvenom postupku inspekcijskog nadzora, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o inspekcijama, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o prekršajima i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o upravnom postupku održan je 22. februara 2021. godine, na kojem su prisustvovali pravni stručnjaci i menadžeri iz 11 kompanija članica UPFBiH.

U skladu sa zaključcima sa prvog sastanka fokus grupe, pravni ekspert je pripremio tekstove zakona koji su predmet rada i koji su poslani svim članovima na razmatranje. Članovi su jednoglasno podržali predložene tekstove zakona koji će biti upućeni na razmatranje Stručnom tijelu kojeg sačinjavaju predstavnici Vlade FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, Ministarstva pravde i uprave ZHK, Ministarstva pravde i uprave KS, Uprave za inspekcijske poslove ZHK i Uprave za inspekcijske poslove KS.

Nakon što stručno tijelo da svoje mišljenje i kreiraju se konačni tekstovi zakona, UPFBiH će krenuti u zagovaračke aktivnosti kako bi se predloženi zakoni i usvojili.