Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Drugi edukacijski seminar „Saradnja kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju“


  Utorak, Maj 15. 2018

  09:00 h


Udruženje poslodavaca Federacije BiH, zajedno sa partnerima, realizuje projekat Međunarodne organizacije rada (ILO) „Promocija dualnog obrazovanja na osnovu pilot projekta i edukacije".

Cilj projekta je podizanje kapaciteta institucija i kompanija za zakonsko regulisanje, provođenje i promociju dualnog obrazovanja. Kroz dizajnirani i implementirani pilot projekat 20 učenika srednjih strukovnih škola bi bilo osposobljeno i zaposlilo se kod poznatog poslodavca.

Projektom je predviđeno da edukacijom bude obuhvaćeno deset nastavnika praktične nastave u strukovnim školama, deset instruktora u kompanijama, devet opštinskih djelatnika i devet djelatnika Službe za zapošljavanje KS.

Shodno navedenom Drugi edukacijski seminar pod nazivom „Saradnja kompanija i srednjih strukovnih škola u dualnom obrazovanju" će se održati 15. maja 2018. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama hotela „Bosnia", ul. Kulovića br. 9  u Sarajevu.

Agenda Drugog edukacijskog seminara Promocija dualnog obrazovanja


Arhiva