Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Domu naroda i Zastupničkom dom PFBiH dostavljene primjedbe UPFBiH na izmjene Zakona o radu

Domu naroda i Zastupničkom dom PFBiH dostavljene primjedbe UPFBiH na izmjene Zakona o radu
Primjedbe Udruženja poslodavaca FBiH u formi amandmana na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu dostavljeni su zastupnicima i delegatima, kao i predsjedavajućim oba doba Parlamenta FBiH.

Odredbe ovog zakona primjenjivale bi se samo u slučajevima kada nadležna institucija FBiH, u skladu sa ustavnim nadležnostima proglasi stanje nesreće u FBiH. Izmjene i dopune Zakona o radu FBiH su privremenog karaktera i na snazi su samo i isključivo u slučaju kada je na teritoriji FBiH proglašeno stanje prirodne nesreće i važi dok traju vanredne okolnosti izazvane tim stanjem, odnosno, jedan period nakon njegovog formalnog zaključenja.

Sve predložene izmjene i dopune Zakona o radu FBiH su usklađene sa konvencijama Međunarodne organizacije rada i Europskom socijalnom poveljom te drugim međunarodnim aktima koje je ratifikovala BiH. Također su usklađene sa najvišim standardima zaštite prava radnika.

Primjedbe Udruženja možete pročitati OVDJE.