Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dom naroda PSBiH nije podržao dopunu Zakona o PDV-u

Dom naroda PSBiH nije podržao dopunu Zakona o PDV-u
Uprkos nastojanjima Udruženja poslodavaca FBiH i pozivanju delegata da podrže izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost BiH, u smislu produženja roka za podnošenje prijave i plaćanje PDV-a, delegati Doma narodna PSBiH nisu podržali dopunu Zakona o PDV-u.

Ranije je Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio dopune tog zakonskog rješenja, a po inicijativi Udruženja poslodavaca FBiH koje traži pomjeranje roka za podnođenje prijave i plaćanja PDV-a.

Udruženje će nastaviti sa svojim aktivnostima poboljšanja poslovnog ambijeta i kad je u pitanju Zakon o porezu na dodatnu vrijednost.