Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Dnevni red 23. sjednica UO


Na osnovu člana 27. Statuta Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH, sazivam

XXIII SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA
UDRUŽENJA POSLODAVACA U FBIH, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM


Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Upravnog odbora UPFBIH;
Usvajanje platforme za pregovore sa Unijom poslodavaca RS o njihovom učlanjenju u APBiH;
Razmatranje materijala za 74 sjednicu ESV.
Informacija o potpisivanju Sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom FBiH
Informacija o implementaciji projekta za izradu web stranice i Newslettera UPFBiH
Tekuća pitanja

XXIII sjednica Upravnog odbora Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH će se održati dana 03.11.2010. godine, sa početkom u 12:00 sati u prostorijama «ASA-HOLDING» ( Bulevar Meše Selimovića 16. ) u Sarajevu.

2. Usvajanje platforme za pregovore sa Unijom poslodavaca RS
Zapisnik sa 23. sjednice