Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Direktor UPFBiH učestvuje na Desetom europskom regionalnom sastanku Međunarodne organizacije rada

Direktor UPFBiH učestvuje na Desetom europskom regionalnom sastanku Međunarodne organizacije rada

Na poziv generalnog direktora Međunarodne organizacije rada (ILO) Guya Rydera, direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević učestvuje na Desetom europskom regionalnom sastanku IOL-a u Istanbulu, koji se održava od 02. do 05. oktobra 2017. godine u Republici Turskoj.

 

Skup se održava svake četiri godine i okuplja predstavnike nacionalnih vlada, poslodavaca i radnika iz 51 države regije, a teme ovogodišnjeg sastanka su pitanja pristupa tržištu rada za radnike migrante, azilante i izbjeglice, te zaštita radnika i uloga socijalne politike u upravljanju multinacionalnim kompanijama.

U okviru izvještaja koji će predstaviti generalni direktor ILO-a, Deseti regionalni sastanak ILO-a fokusirat će se i na budućnost dostojanstvenog rada u Europi i Centralnoj Aziji. Između ostalog, na sastancima će se raspravljati i o politikama ekonomskog i socijalnog razvoja, postignućima i iskustvima stečenih od Devetog europskog regionalnog sastanka održanog 2013. godine u Norveškoj, kao i o međunarodnim standardima rada, socijalnom dijalogu i rodnoj ravnopravnosti.