Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Direktor UPFBiH učestvovao na Međunarodnom seminaru "Jednake mogućnosti za sve - osnova socijalnih prava"

Direktor UPFBiH učestvovao na Međunarodnom seminaru
Direktor UPFBiH učestvovao je na Međunarodnom seminaru "Jednake mogućnosti za sve - osnova socijalnih prava", a koji je organizirao HKD Napredak, Europski centar za radnička pitanja i Napretkov kulturni centar.

Seminaru su prisustvovali predstavnici resornih ministarstava na nivou BiH, Federacije BiH, kantona, sindikalnih organizacija, akademske zajednice, nevladinih organizacija i medija.

Direktor Nenadić u okviru panela "Kako riješiti problem malih plaća i nesigurnih uvjeta rada za mlade zaposlenike" upoznao je skup o problemima velikih opterećenja cijene rada, skupog i neefikasnog zdravstva, neusklađenosti sistema školstva sa potrebama tržišta rada, skupim izdvajanjima poslodavaca za održavanje socijalnog sektora i brojnim drugim pitanjima koja opterećuju poslovanje u realnom sektoru u FBiH.

Također, Nenadić je prezentirao aktivnosti UPFBiH prema institucijama vlasti i o planiranim prioritetima Udruženja u narednom periodu.