Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Direktor UPFBiH na regionalnoj konferenciji o jačanju socijalne dimenzije zemalja Zapadnog Balkana i Turske

Direktor UPFBiH na regionalnoj konferenciji o jačanju socijalne dimenzije zemalja Zapadnog Balkana i Turske
Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević učestvovao je na regionalnoj konferencija "Boosting the social dimension in the Western Balkans and Turkey – the contribution of economic governance to decent work and life", održanoj 31. januara 2018. godine u Beogradu. Konferencija je podržala zajedničke napore EU i zemalja u procesu proširenja za poboljšanje ekonomske i socijalne situacije svih građana Zapadnog Balkana i Turske.

S obzirom da proces ekonomskog upravljanja za zemlje proširenja EU ove godine ulazi u svoju treću godinu, te da provođenje reformi napreduje, na konferenciji su sagledana dosadašnja postignuća i iskustva. Navedeni pregled i zaključci ove konferencije će pomoći u razvijanju srednjoročne perspektive za dalje jačanje i ubrzavanje provođenja reformi rada i poboljšanja života građana u regionu, sa fokusom na primjenu reformi i merljivim ishodima.

Na početku konferencije razmatran je pozitivan trend zapošljavanja i društveni trendovi na Zapadnom Balkanu i Turskoj, nakon čega su uslijedile tri tematske sesije o najprimjerljivijim i zajedničkim izazovima zemalja, kao i panel diskusija o sprovođenju reformi kroz ekonomsko upravljanje.