Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Članovi UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH razmatrali tačke za predstojeću sjednicu ESV-a ZDK

Članovi UO Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH razmatrali tačke za predstojeću sjednicu ESV-a ZDK
Članovi Upravnog odbora Grupacije poslodavaca ZDK pri UPFBiH, na sjednici UO održanoj 23. decembra 2020. godine, razmatrali su tačke koje će se razmatrati na sjednici ESV-a, te je odlučeno da se predloži v.d. premijera za predsjedavajućeg ESV-a.

Nadalje, zaključeno je da se prihvati očitovanje predsjednika UO Kasima Kotorića na Nacrt strategije zapošljavanja u FBiH za period 2021.-2027. godine. Kotorić je naveo da je analiza o postojećem stanju dobro odrađena, te da upućuje na probleme kao što su pad nataliteta i migracije, ali da na ove izazove nije dato rješenje. Također, iako je dobro uočena loša uvezanost obrazovnih institucija sa JUZ i privredom, u ciljevima i mjerama nije dato kvalitetno rješenje za otklanjanje ovog problema. Poslodavci smatraju da je neophodno jačati osposobljavanje kod poslodavaca, praktičnu obuku kod ovlaštenih poslodavaca uz sufinansiranja, poticanje prvog zapošljavanja kao i prekvalifikacije. Kotorić također navodi da su stalne primjedbe i zahtjeve poslodavaca o potrebi odvajanja zdravstvene zaštite od Zavoda za zapošljavanje prepoznate i dobro obrađene.

Na sjednici je također zaključeno da će se tražiti da se sa dnevnog reda sjednice ESV-a skine tačka Analiza poduzetih aktivnosti i mjera na ublažavanju dejstva COVID 19, pošto je najavljeno odsustvo izvjestioca, a da se zakaže tematska sjednica na ovu temu koja će se održati u januaru.

Članovi su donijeli odluku da se ponovo aktualizira pitanje odluke UO Zavoda za zdravstvenu zaštitu ZDK kojom su se nepovoljno izmijenili uvjeti refundacije doprinosa za zdravstvo za vrijeme bolovanja za više od 42 dana. Po ovome, od marta 2020. godine poslodavcima je uveden još jedan parafiskalni namet, uvodeći stope pokrivanja bolovanja na teret poslodavaca iznad prosječne plate FBiH, a što je suprotno svim ranijim dogovorima. Poslodavci ističu da nadležni nisu ispoštovali dogovor Ekonomsko-socijalnog vijeća po ovom pitanju.

Pod tačkom razno, pokrenuto je pitanje održavanje Skupštine Grupacije, te je zaključeno da će se ista održati krajem februara ukoliko dozvoli epidemiološka situacija. Ukoliko bude bilo potrebe za prilagođavanje uvjetima, Skupština će se održati online.