Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Business Council meeting on Education


  Srijeda, Juni 19. 2019

  13:00 h


Business Council meeting on Education hosted by UNICEF održat će se u srijedu, 19. juna u 13.00 sati u prostojima UN-a u Sarajevu. Fokus sastanka je implementacija PISA (Program za međunarodnu procjenu učenika) u BiH. Organizaciju ovog sastanka podržavaju Ambasada SAD i Misija OSCE-a u BiH. Delegacija EU je takođe pozvana. PISA je trogodišnja međunarodna anketa koja ima za cilj da evaluira obrazovne sisteme širom svijeta testiranjem vještina i znanja 15-godišnjih učenika. BiH je po prvi put učestvovala u testiranju prošle godine (2018. godine). Glavni fokus je bio na čitalačkoj pismenosti pored matematičke i prirodoslovne pismenosti. Rezultati, koji će biti predstavljeni početkom decembra ove godine, pružit će dokaznu bazu o tome koliko djeca u BiH zapravo uče, te ukazati na ključne aspekte kvalitete osnovnog obrazovnog sistema u zemlji.
Arhiva