Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Bihać - Javna rasprava o Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o doprinosima i Zakonu o porezu na dobit


  Četvrtak, Oktobar 26. 2017

  11:00 h


Na inicijativu velikog broja privrednih društava sa područja FBiH, Udruženje poslodavaca FBiH, Privredna komora FBiH, FIPA, Vijeće stranih investitora i Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHK), organizira se Javna rasprava po prijedlogu Zakona o porezu na dohodak, Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dobit, koja će se održati 26. oktobra 2017. godina u Muzeju Prvog zasjedanja AVNOJ-a, Bihać, u 11:00 sati.

Arhiva