Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatni webinar “Praktična nastava kod privrednih subjekata u ZHK, HNK i ZDK - pravna analiza”


  Utorak, Maj 19. 2020

  13:00 h


Fondacija Helvetas Moja budućnost vas poziva na webinar na temu "Praktična nastava kod privrednih subjekata u – u Zapadnohercegovačkom, Hercegovačko-neretvanskom i Zeničko-dobojskom kantonu pravna analiza” koji će se održati 19.05.2020, s početkom u 13:00 časova.
 
Ciljna grupa – predstavnici relevantnih ministarstava i drugih vladinih institucija, kompanija, udruženja, škole, gradske uprave, te roditelji, učenici i ostali sudionici procesa na ciljanom lokalnom nivou.
 
Učešće na webinaru je besplatno.
 
Prijavu možete izvršiti na mail anesa.hadzic@helvetas.org najkasnije do ponedjeljka, 18.05.2020. do 17:00 časova.
 
Broj učesnika na webinaru je ograničen.
 
Prijavljenim učesnicima će biti dostavljen izvještaj Praktična nastava učenika kod privrednih subjekata, koji obuhvata analizu pravnog okvira u Zeničko-dobojskom, Zapadnohercegovačkom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Republici Srpskoj te na dan održavanja webinara na email adresu i link za pristup webinaru.

Cilj: S obzirom na sve jaču potrebu da se privredni subjekti aktivnije uključe u provođenje praktične nastave, kao i da se stvore uslovi za njeno što efikasnije obavljanje, ova Analiza će doprinijeti sagledavanju pravnog okvira i stvarnog stanja na ciljanom području. Cilj Analize nije samo ukazati na propuste i nedostatke, već iznijeti zaključke, utvrditi dobre prakse i ponuditi preporuke koje bi, ukoliko se primijene, mogle doprinijeti adekvatnijem funkcionalnom uređenju i realizaciji praktične nastave.

Zašto učestvovati?
Saznati nešto više o postojećem pravnom okviru provođenja praktične nastave; dati viđenje mogućnosti unapređenja pravnih okvira iz ugla vlastite institucije, organizacije, kompanije, perspektive roditelja, učenika; učestvovati u razradi predloženih preporuka

1. Osnovne teme (60min)
a) Prikaz postojećeg zakonodavstva u vezi sa realizacijom praktične nastave;
b) Angažman učenika na praktičnoj nastavi u privrednim subjektima sa aspekta radnog i socijalnog prava;
c) Zaštita i sigurnost učenika na praktičnoj nastavi kod privrednih subjekata;
d) Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja tokom praktične nastave kod privrednih subjekata;
e) Zaštita od zaraznih bolesti učenika na praktičnoj nastavi kod privrednih subjekata;
f) Naknada troškova prevoza, troškova ishrane i ostale naknade ili nagrade učenika na praktičnoj nastavi u privrednim subjektima sa poreznim tretmanom ovih naknada;
g) Ugovorno regulisanje praktične nastave kod privrednih subjekata.

2. Plenarna diskusija (30min)

Neophodno od strane učesnika: Ukoliko nemate Microsoft Teams aplikaciju, potrebno je imati Chrome ili Edge pretraživač. Koraci za pristupanje webinaru:
1. Nakon što mailom dobijete link za pristupanje webinaru, kliknite na Join Microsoft Teams Meeting.
2. Otvorit će Vam se u pretraživaču prozor gdje će Vas pitati da li se želite pridružiti sastanku preko aplikacije ili preko weba. Naša preporuka je da idete preko weba.
3. Unesite Vaše ime i prezime i kliknite na Join now.

Arhiva