Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatni webinar: Open doors from anywhere and in anyway


  Četvrtak, Juli 01. 2021

  10:00 h


Prateći tehnološke trendove, može se primijetiti da se sve više približavamo "hands free" načinu upravljanja. DoorCloud nudi novu tehnologiju u oblaku, kroz sigurno i inovativno upravljanje kontrolom pristupa. Integrirajući mobilni uređaj s DoorCloud sistemom rješavamo bitan problem sigurnosti.

Svaki smartphone uređaj ima već ugrađenu biometrijsku zaštitu u smislu otključavanja s otiskom prsta ili prepoznavanjem lica, i na taj način se uveliko povećava sigurnost u poređenju s RFID karticama ili tagovima. Također, velika je prednost što se DoorCloud može integrisati sa mnogim bravama što ćemo i pokazati na primjeru povezivanja s Aperio bravom kompanije Assa Abloy.

Saznajte na besplatnom webinaru kako funkcioniše DoorCloud platforma koja nudi sigurnu pohranu i zaštitu podataka u oblaku, integraciju s Aperio bravama te otvaranje i upravljanje vrata preko mobilnih uređaja.

Četvrtak, 01.07.2021. u 10:00h

PRIJAVITE SE!

Arhiva