Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatni webinar: Kako poslovati u EX-YU državama


  Četvrtak, Juni 17. 2021

  09:00 h


U današnjem poslovanju znanje i iskustvo je od krucijalne važnosti te je nužno biti u korak sa vremenom i konstantno ulagati u  izgradnju kapaciteta kako bismo opstali na tržištu.

Besplatni stručni regionalni webinara pod nazivom „Kako poslovati u EX-YU državama – pravni, poslovni i porezni aspekti" održat će se 17.06.2021. godine u 09:00 sati.

"Cilj ovog webinara je da, uz naše iskusne predavače, budućim članovima Unija Cluba pruži potrebne informacije u vezi sa poslovanjem kompanija unutar Europske Unije, kao i poslovanja kompanija koje se ne nalaze u jednoj od zemalja EU. Predavač na prvom webinaru biti će Dino Bojčić, country manager za Bosnu i Hercegovinu, a na sva potencijalna pitanja odgovorit će stručnjaci iz svake države pojedinačno", poručuju organizatori.

Arhiva