Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatni seminar - Ekonomska politika u doba krize


  Ponedjeljak, Maj 30. 2022

  09:30 h


Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz podršku i u saradnji sa Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH, organizira besplatni seminar "Ekonomska politika u doba krize", koji će se održati 30. i 31.05.2022. godine u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, ulica Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Edukacija je namijenjena zaposlenim osobama iz javnog sektora, bankarskog sektora, vladinih institucija, koji žele steći nova ili proširiti postojeća znanja. Zaposlenici iz privrede također mogu imati interes za edukaciju zbog praktičnog, analitičkog dijela, koji može pomoći u svakodnevnom radu.

Cilj edukacije je približiti polaznicima osnovne pojmove makroekonomije, te omogućiti bolje razumijevanje fiskalne politike i politike dohotka u BiH, kroz niz interaktivnih predavanja i diskusija u sklopu svake oblasti. Također, polaznici će kroz praktične primjere naučiti kako pronaći i analizirati neophodne statističke podatke, te kako voditi i upravljati ekonomskom politikom u doba krize. Nakon pohađanja edukacije, polaznici će moći da:
• Savladaju osnovne pojmove makroekonomije i ekonomske politike
• Samostalno pronađu, prikupe i analiziraju neophodne statističke podatke
• Bolje razumiju fiskalni sistem BiH
• Praktično prikažu instrumente ekonomske politike u doba ekonomske krize
• Kritički posmatraju ekonomske reforme i samostalno donose zaključke
• Unaprijede i prošire postojeća ekonomska znanja

Predavači na seminaru su:
• dr.sc. Faruk Hadžić
• prof.dr. Svetlana Cenić
• mr.sc. Admir Čavalić
• prof.dr. Nedim Čelebić

Program dvodnevnog seminara, sa satnicom, možete pronaći ovdje.

Učešće na seminaru je besplatno. Prijava učešća se vrši popunjavanjem online prijavnog obrasca.

Broj mjesta je ograničen na 40 polaznika (maksimalno dva polaznika ispred jedne kompanije), zbog čega se preporučuje blagovremena prijava učešća. Krajnji rok za dostavljanje prijava je srijeda, 25.05.2022. godine do 12:00 sati.

Više informacija u vezi sa seminarom možete dobiti upitom na e-mail adresu edukacija@komorabih.ba ili pozivom na broj telefona 033/566-204 i 033/566-200.

Arhiva