Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatna radionica: Revidiranje biznis plana usljed pandemije covid 19


  Četvrtak, Juni 17. 2021

  10:00 h


Privredna komora FBiH u okviru projekta "SBA u BiH" (aktivnosti za ekonomsko osnaživanje žena) i podršku Agencije za razvoj preduzeća Eda, poziva vas na besplatnu dvodnevnu radionicu "Revidiranje biznis plana usljed pandemije Covid-19#, koja će se održati online, 17. i 18.06.2021. godine.

Biznis planovi preduzeća temeljeni na snažnim ekonomskim projekcijama prije krize COVID-19, sada više nisu realni. S obzirom na sve ekonomske promjene uzrokovane pandemijom koronavirusa, od vitalne je važnosti da vlasnici malih preduzeća uzmu vremena i preispitaju misiju i ciljeve svog poslovanja, odnosno revidiraju svoj biznis plan poslovanja.

Revidiranja biznis plana zahtjeva analizu novog stanja tržišta, vaše trenutne finansijske situacije i razumijevanje promjene profila kupaca, koji je sada baziran na radu od kuće i dužim boravcima kući, što sve preduzeća trebaju prilagoditi u svojoj ponudi.

Tokom interaktivne radionice, razgovarat će se o nizu aktuelnih pitanja potrebnih za revidiranje biznis plana, poput:

Da li usluga koju pružate ili proizvod koji nudite i dalje imaju smisla u trenutnom stanju ekonomije ili je potrebno izvršiti određene prilagodbe i koje?

Jesu li trenutne financijske potrebe Vašeg preduzeća iste kao i prije?

Treba li vam više sredstava?

Da li se vaša prodaja promijenila u odnosu na nivo prije pandemije?

Kako prilagoditi svoj poslovni model trenutnom stanju tržištu?

Koje su nove kupovne navike i preferencije potrošača i kako prilagoditi svoje poslovanje tome?

Koji su ključni izazovi za kupce pri kupovini i da li su spremni platiti cijenu Vaših proizvoda/usluga?

Kako doći do novih kupaca?

Pomoću ovih informacija vlasnici preduzeća mogu revidirati svoj biznis plan i prilagoditi poslovni model stanju koji će osigurati veću vrijednost i odgovoriti na nove potrebe kupaca.

Za učešće na radionici potrebno je poslati svoje kontakt podatke (ime i prezime, kontakt broj, naziv kompanije, adresa, mjesto) na email adresu a.karahasan@kfbih.com, do srijede 16.06.2021. godine, do 13h.

Detaljna agenda će biti dostavljena učesnicima po prijavi učešća.

Više informacija dostupno je putem kontakt broja: +38733 566 333, Anela Karahasan.

Arhiva