Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatan webinar: Rješenje za trenutne izazove kompanija u oblasti turizma


  Petak, Oktobar 22. 2021

  10:00 h


Kako redefinisati poslovne modele bh. kompanija u turizmu u svrhu kratkoročne i dugoročne održivosti u trenutnim uslovima pandemije i neizvjesnosti koja ona sa sobom nosi?

Globalna pandemija uzrokovana virusom Covid-19 je pogodila sve grane privrede ali niti jednu tako brzo i direktno kao turizam. Pored činjenice da se stanovništvo u vremenima neizvjesnosti prvo odriče luksuza, a putovanja su jedno od njih, kompletan poslovni svijet je odlučio da ne putuje i koliko god je moguće radi online. Preko noći je stala potreba za avionskim i drugim prijevozom, smještajem, restoranima, uslugama vodiča, muzeja, itd. Ovaj period donio je značajne promjene u poslovne modele i stepen rizika specifičnog za ovu industriju, a 2021. godina donosi potpuni preokret na tržištu. Prema zvaničnim rezultatima [izvor: Analiza Sektora Turizma u BiH - EU4Business maj 2021.] evidentan je rast od 60% u odnosu na 2019. koja je do sada bila jedna od najboljih godina bh. turizma. Ovakav rast rezultat je "otvaranja” zemalja u regionu i cijeloj Europi, interventih mjera koje su vlade na nivou entiteta BiH donijele i drugih privremenih mjera poput moratorija na kredite. Trenutnom stanju i izazovima sa kojima se turistički radnici u BiH susreću, te globalnim kretanjima i trendovima koje je donijelo "novo normalno”, govorit će se na predstojećem webinaru "Rješenja za trenutne izazove kompanija u oblasti turizma - Kako osigurati kontinuitet biznisa u vremenu krize”

Webinar će se održati u dva termina, i to

• Četvrtak, 21.10.2021. od 13.00 do 15.00

• Petak, 22.10.2021. od 10.00 do 12.00


Učešće na Webinaru je besplatno.

Bh. turizam se sastoji uglavnom od malih i srednjih privatnih preduzeća sa nedostatkom strateške i opsežne pomoći i usmjerenja od strane vladinog sektora. Poslovni modeli su često usmjereni kratkoročnom profitu bez uvezanosti poslovnih subjekata u koordinirane zajedničke aktivnosti sa svojim konkurentima i partnerima. U privatnom sektoru postoje udruženja i pojedinci koji aktivno sarađuju sa Vladom nudeći smjernice za institucionalnu podršku, međutim efekti ovakvih inicijativa još uvijek su nedovoljno izraženi. Cilj webinara je da identificira rješenja kojima će se položaj turizma, kao osnovne grane bh. industrije dodatno unaprijediti.

Tokom webinara učesnici će imati priliku čuti više i o temama kao što su likvidnost preduzeća i kako se istovremeno nositi sa umanjenim prihodima i visokim fiksnim troškovima, digitalizaciji, zelenoj i cirkularnoj ekonomiji, održivom turizmu i izazovima domaćih kompanija u oblasti turizma.

Webinar je organiziran u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji finansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke a koji zajednički implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Arhiva