Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Besplatan trening o zaštiti na radu - građevinska industrija


  Četvrtak, Novembar 09. 2023

  09:00 h


UPFBiH poziva zainteresovane na besplatan trening iz oblasti zaštite na radu koji će se održati 09. novembra 2023. godine sa početkom u 09:00 sati u prostorijama Poslovno-obrazovnog centra Udruženja poslodavaca u FBiH, Maršala Tita 6, Sarajevo.

Trening se održava u okviru realizacije projekta "Uspostava help deska za upravljanje zaštitom na radu", kojeg realizira Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine uz podršku Međunarodne organizacije rada.

Peti trening od ukupno šest koliko organiziramo namijenjen je za kompanije iz građevinske industrije.

U okviru edukacije stručnjaci za zaštitu na radu će upoznati predstavnike kompanija (rukovodeće menadžere, HR menadžere, osobe zadužene za provedbu mjera zaštite na radu u kompanijama) sa informacijama vezanim za provođenje mjera zaštite na radu, specifičnim zahtjevima za pojedine djelatnosti, načinima primjene zakonskih odredbi u kompanijama. Pored toga, kroz treninge ćemo nastojati i ključna pitanja koja bi na okruglom stolu koji će se održati u novembru obrađivali učesnici (predstavnici zakonodavne, izvršne vlasti zajedno sa poslodavcima), a kako bi se riješile brojne nedoumice i nedorečenosti koje je sa sobom donio novi Zakona o zaštiti na radu FBiH.

Obzirom da je broj učesnika treninga ograničen, molimo Vas da potvrdite svoje učešće na treningu na mail v.zivkovic@upfbih.ba najkasnije do 06.11.2023. godine.

Iz jedne kompanije može učestvovati maksimalno tri osobe.

Arhiva