Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Analiza postojećeg stanja u području e-uprave i e-administracije u BiH

Analiza postojećeg stanja u području e-uprave i e-administracije u BiH
S ciljem analiziranja postojećeg stanja u području e-uprave i e-administracije u BiH, a uzimajući u obzir iskustvo i znanje predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH o trenutnom statusu e-uprave i elektronskog potpisa u BiH, tim MEASURE-BiH Anesa Hadžić i Sadik Crnovršanin održali su 05. novembra 2018. godine sastanak sa direktorom Udruženja poslodavaca FBiH Mladenom Pandurevićem i sekretarom UPFBiH Mersihom Jusić.

Naime, USAID/BiH Projekat podrške monitoringu i evaluaciji (MEASURE-BiH) pruža tehničku i savjetodavnu podršku Misiji USAID-a u Bosni i Hercegovini. USAID/BiH planira u narednom periodu pružiti tehničku i ostale vrste pomoći institucijama u BiH na razvoju e-uprave i e-administracije. Fokus potencijalne buduće pomoći USAID-a su usluge koje javna administracija u BiH pruža građanima i privatnom sektoru.

Na sastanku je razgovarano o trenutnom statusu e-uprave i elektronskog potpisa u BiH, izazovima i budućim pravcima razvoja platforme e-potpisa i digitalizacije usluga koje pruža javna administracija bh. građanima i privatnom sektoru.

Na temelju preporuka ove analize USAID/BiH će odlučiti u kojem području i na kojoj vrsti usluga će biti pružena pomoć domaćim institucijama.