Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

8TH ESEE DIALOGUE CONFERENCE


  Utorak, Juni 26. 2018

  09:00 h


8TH ESEE DIALOGUE CONFERENCE će se održati 26. Juna 2018. u Tuzli, Tehnograd, Goste Lazerevića bb Tuzla 75000. ESEE (East-South East Europe) se odnosi na istočnu i jugoistočnu Europu - geografsko područje istaknuto u strategijama Europske Unije i EIT RawMaterialsa kao jedinstveno po svojem geološkom potencijalu u primarnim i u sekundarnim mineralnim i metalnim sirovinama.

ESEE DIALOGUE CONFERENCE redovito se održavaju se od 2014. i platforma su za umrežavanja sudionika iz ESEE zemalja iz sektora mineralnih i metalnih sirovina sa svrhom njihovog uključivanja u EIT RawMaterials zajednicu.

Predstavnici EIT RawMaterials dati će poseban osvrt na RIS (Regional Innovation Scheme) strategiju i projekte od kojih se očekuje pozitivan utjecaj na rast lokalne ekonomije. Događanje prate primjeri dobre prakse integracije ESEE partnera koje će predstaviti Regional Center Leoben i Hub Regional Center Adria.

Ciljana skupina - ESEE zajednica

Stručnjaci u području geologije, rudarstva, mineralnih i metalnih sirovina, cirkularne ekonomije, sekundarnih sirovina

Industrijski partneri i mala poduzeća u sektoru mineralnih i metalnih sirovinama uključivo i sekundarne sirovine, rudnici, kamenolomi

Profesori i studenti tematski vezani uz sektor

Nadležna ministarstva, regionalne i lokalne uprave, strukovne udruge, inženjerske komore

Registracijski link – rok za registraciju 15. juna 2018.

Kotizacije nema.

Agenda_8th ESEE Conference and dialogue

8th ESEE Dialogue Conference - Invitation


Arhiva