Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Završena konferencija o stanju i perspektivama infrastrukturnog razvoja TK

 Završena konferencija o stanju i perspektivama infrastrukturnog razvoja TK
Grupacija poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavaca u FBiH i Kantonalna privredna komora Tuzla organizirali su dvodnevnu konferenciju pod nazivom "Konferencija o stanju i perspektivama ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona", koja je održana 10. i 11. juna u Tuzli.

Konferencija je realizirana kroz četiri panel diskusije, čiji je cilj bio da se iznesu i razmotre ključna pitanja i perspektive razvoja kantona, sa posebnim naglaskom na saobraćajnu deblokadu i infrastrukturne projekte od značaja za održivi ekonomski napredak.

Uvodna panel diskusija pod nazivom "Saobraćajna deblokadaTuzlanskog kantona" pružila je sveobuhvatan pregled trenutnog stanja i planova i prijedloga za unapređenje saobraćajne infrastrukture. Panelisti su istaknuli ključne projekte i inicijative koje su u toku ili u planu, te su naglašeni izazovi i prepreke s kojima se suočava realizacija projekata.

Panel diskusija "Uticaj saobraćajne blokade na privredni razvoj TK" detaljno je analizirala negativne posljedice saobraćajne blokade na privredne aktivnosti u kantonu. Diskusija je obuhvatila utjecaj na poslovno okruženje, investicije, privredu i mobilnost radne snage, ističući potrebu za hitnim rješenjima koja će omogućiti nesmetan protok ljudi i robe.

Panel diskusija "Prioriteti za saobraćajnu deblokadu Tuzlanskog kantona" fokusirala se na identifikaciju ključnih infrastrukturnih projekata koji su od vitalnog značaja za deblokadu kantona. Predstavnici lokalne vlasti, privrednici i eksperti diskutovali su o prioritetima, resursima i strategijama koje treba osmisliti i implementirati kako bi se osigurala realizacija tih projekata.

Panel diskusija  o temi "Saobraćajna deblokada Tuzlanskog kantona sa pozicije zakonodavne vlasti" osvijetlila je ulogu zakonodavne vlasti u procesu saobraćajne deblokade. Panelisti su razmatrali zakonodavne inicijative, potrebne regulative i međuinstitucionalnu saradnju koja je neophodna za uspješnu implementaciju infrastrukturnih projekata.

U zaključnom dijelu konferencije, izneseni su konkretni zaključci i preporuke koji su rezultat dvodnevnih diskusija.

Zaključci se odnose na modernizaciju i izgradnju magistralnih cesta, brzih cesta i autocesta u Tuzlanskom kantonu, unapređenje željezničke infrastrukture, unapređenje razvoja Međunarodnog aerodroma Tuzla, te inicijative prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovi zaključci predstavljaju smjernice za buduće aktivnosti i planove relevantnih institucija, te osiguravaju kontinuiranu posvećenost i rad na projektima.