Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Poziv za učešće na poslovnim susretima i kooperacionoj berzi 'BIH2World'


  Petak, Oktobar 13. 2017

  12:00 h


Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za promociju stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA), Privrednom komorom Štutgarta (IHK), Bosnian Herzegovinian Business Club Frankfurt (BiHWV) i pod pokroviteljstvom Predsjedništva Bosne i Hercegovine, organizuje poslovne susrete i kooperacionu berzu bosanskohercegovačkih i njemačkih privrednika iz oblasti metalne i IT industrije, te inženjerstva.

Poslovni susreti i kooperaciona berza pod nazivom „BiH2World" će biti održani 13. oktobra 2017. godine u Štutgartu.

Kompanije učesnice imat će priliku predstaviti svoju kompaniju i usluge njemačkim kompanijama u jednom od najrazvijenijih ekonomskih dijelova Njemačke. Svaka kompanija može učestvovati sa najviše dva predstavnika, koji će imati na raspolaganju sto za izlaganje malih uzoraka, brošura, te notebook prezentaciju.

Kriteriji za učešće kompanija:

• Kompanija pripada jednom od sljedećih sektora industrije: metalni, ITC ili inženjering sektor;

• Kompanija ima prethodno iskustvo u izvozu u Zapadnu Europu ili SAD;

• Neophodno je da predstavnici kompanije aktivno koriste engleski ili njemački jezik (radi adekvatnog predstavljanja kompanije na događaju);

• Prednost imaju kompanije koje su aktivni članovi VTKBiH.

Kotizacija za učešće na događaju „BiH2World" iznosi 800 KM po kompaniji i uključuje:

• Organizaciju događaja, uključujući marketinšku kampanju u Baden-Wurttembergu;

• Pripremu i izradu promotivnih materijala sa profilima kompanija učesnica;

• Izradu natpisa kompanija učesnica;

• Osvježavajuća pića tokom događaja.

Troškove smještaja i prevoza snose same kompanije.

Sve kompanija iz navedenih oblasti koje imaju interes da učestvuju na navedenim poslovnim susretima i kooperacionoj berzi molimo da popunjenu prijavu iz priloga dostave najkasnije do 15.08.2017. godine na e-mail: ivana.knezevic@komorabih.ba ili aida.vidimlic@komorabih.ba ili na fax: 033 566 239. Kontakt osobe su: Alexander Märdian (tel: 033 566 254 – komunikacija na engleskom ili njemačkom jeziku), Ivana Knežević (tel: 033 566 237) i Aida Vidimlić (tel: 033 566 233).


Arhiva