Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Postignuto usaglašavanje odredbi Prednacrta zakona o vijeću uposlenika

Postignuto usaglašavanje odredbi Prednacrta zakona o vijeću uposlenika Radni sastanak predstavnika SSSBiH, Samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira i predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH održan je 11. februara 2021 godine na kojem je raspravljano o Prednacrtu zakona o vijeću uposlenika.

Na sastanku je postignuto usaglašavanje svih odredbi pomenutog zakona, te će socijalni partneri nadležnom ministarstvu i Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH dostaviti usaglašene stavove u roku dostavljenom od strane Ministarstva rada i socijalne politike FBiH kako bi se isti mogli uputiti u parlamentarnu proceduru.