Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Udruženje društava za osiguranje FBiH

O nama


Udruženje društava za osiguranje FBiH
CILJEVI UDRUŽENJA
  • Međusobno povezivanje članova Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja osiguranja i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća
  • Razmjena iskustava među članovima i promoviranje osiguranja putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostavarivanja ciljeva Udruženja
 
DJELATNOST UDRUŽENJA

  • Proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja osiguranja i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti
  • Stručno usavršavanje i pružanje pomoći članovima putem organizovanja seminara, savjetovanja, kurseva, treninga i drugo
  • Pokretanje inicijative kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti osiguranja, te po potrebi, pribavljanje autentičnih tumačenja zakonskih i podzakonskih propisa i preduzimanje drugih pravnih radnji u svim vrstama postupaka
  • Prikupljanje i evidencija statističkih i drugih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja
  • Predstavljanje članova na međunarodnim skupovima
  • Saradnja sa sličnim Udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inozemstvu
  • Obavljanje drugih poslova u okviru Udruženja u skladu sa Zakonom

Više o Udruženju društava za osiguranje u FBiH možete naći na slijedećem linku.

Organi

Dokumenti