Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Okrugli sto „Prava i obaveza radnika i poslodavaca kod bolovanja i povreda na radu“