Udruženje poslodavaca Federacije BiH
Tel. +387 33 552 460
Fax. +387 33 552 461

Druženje predstavnika UPFBiH sa predstavnicima bh. medija